Projekti

I mi bismo da se parkiramo

Pristupačan turizam za sve i Prva međunarodna konferencija

We would like to travel

Pristupačan turizam za sve i Druga međunarodna konferencija

Pristupačan turizam za sve i Treća međunarodna konferencija

Očuvanje preostalih psiho-fizičkih mogućnosti

Samopomoć Art terapijom

Hoću, mogu, znam

Nikad nemoj